28.10.12

Ελλάς το μεγαλείο σου....













Σαφώς ο τίτλος της ανάρτησης εμπεριέχει και μια μεγάλη δόση ειρωνίας...